Werkgevers kunnen meer doen tegen tekort aan talent

De belangrijkste redenen waarom vacatures niet worden ingevuld, zijn een tekort aan beschikbare kandidaten en een gebrek aan harde vaardigheden. Werkgevers kunnen zelf wel het nodige doen aan het tekort aan talent, stelt de uitzender, die wereldwijd in kaart bracht hoeveel moeite het kost vacatures in te vullen.

Grote verschillen wereldwijd


Voor het onderzoek zijn ruim 41.000 werkgevers verspreid over 42 landen geïnterviewd. Waar werkgevers in Nederland relatief weinig moeite hebben met het vinden van talent – 14% geeft aan moeilijkheden te ervaren bij de werving – blijkt het vooral in Japan (83%), Peru (68%) en Hong Kong (65%) lastig de juiste talenten te vinden. In Ierland heeft men de minste moeilijkheden om vacatures in te vullen: slechts 11% van de werkgevers ervaart problemen.
 

Lastige functies


Lacatures voor gespecialiseerde vaklieden zijn het moeilijkst in te vullen, zo geven de ondervraagde werkgevers aan. Ook management assistants, personal assistants en technici zijn relatief moeilijk te vinden, evenals artsen, ICT-medewerkers en managers. Werkgevers kunnen meer doen. Veel werkgevers kunnen meer doen om vacatures makkelijker in te vullen. Zo heeft ruim één op de vijf geen strategie om het talent-tekort aan te pakken, terwijl slechts 10% van de werkgevers zich in zijn werving richt op onbenut talent. Bovendien biedt slechts één op de vijf werkgevers het bestaande personeel de mogelijkheid om trainingen te volgen. Ook kunnen werkgevers bijvoorbeeld verder kijken dan de eigen regio en ook jongeren en ouderen de kans te geven. Daarnaast zouden werkgevers de leercultuur moeten stimuleren en faciliteren, zodat werknemers aangemoedigd worden zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun carrière.